یافته شده در 20 ساعت قبل:
Delta Hotel Istanbul
Aksaray Caddesi 26/1
استانبول (ترکیه)
10 Dec - 11 Dec

Internet Aire Acondicionado Parking Restaurante

قیمت برای هر شب
‎US$12
  • هتل
  • قیمت*
  • شهر
  • مدت رزرو
  • یافته شده در قبل
* قیمت اقامت هر نفر به ازای یک شب، اتاق دوبل